קוד אתי

בהתאם לקוד האתי ותוכנית האכיפה של החברה, ניתן להשתמש בטופס שלהלן לדיווח על הפרה או חשד להפרה של הקוד האתי ותוכנית האכיפה של החברה. כל התלונות יטופלו בהתאם לנהלי החברה. אנא ספק מידע רב ככל האפשר כדי שנוכל לחקור את התלונה לעומק.

שם