תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו חלים על גישתכם ושימושכם באתרי האינטרנט של פלרם, והשירותים והמידע אשר תוכלו לקבל ממנו ובאמצעותו. מודגש כי תנאי שימוש אלו אינם גוברים על או משנים את התנאים וההתחייבויות של פלרם תחת כל הסכם אחר שיתכן שערכתם עם פלרם תעשיות (1990) בע"מ בנוגע לעסקיה, עסקיה של החברות בת או של עסקיה של החברות הקשורות שלה.

האתר (www.palram.com) פותח על ידי פלרם תעשיות (1990) בע"מ (להלן, "פלרם") ומנוהל על ידה. לתשומת לבכם כי גם אם תבקרו באיזה מהאתרים של העסקים של פלרם, לרבות אחד מהאתרים האחרים של קבוצת פלרם, אתם תהיו כפופים לתנאים הכלליים של השימוש באתר של פלרם (להלן: "תנאי השימוש").

אנו עשויים לעדכן או לתקן את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. שימושכם באתר, לאחר כל שינוי או עדכון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מצדכם לקבל את הוראותיהם של כל אותם תיקונים או עדכונים כאמור.

 

אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או שאינכם מסכימים לקבל על עצמכם כל עדכון, שינוי או תיקון עתידי לתנאי השימוש כאמור, אז הנכם מתבקשים שלא לגלוש באתר, לעשות שימוש בו או להוריד ממנו חומרים.

 

פלרם רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל, לשנות, להשעות או להסיר כל חלק או היבט של האתר, לרבות השהיית זמינותם של תכונות כאלה ואחרות של האתר.

 

פלרם רשאית להסיר, לתקן או לשנות בכל צורה אחרת כל תוכן, לרבות תוכן של צדדים שלישיים, על גבי או מתוך האתר.

 

פלרם רשאית להגביל תכונות ושירותים מסוימים באתר או להגביל את גישתכם לחלקים מאתר או לאתר כולו, ללא הודעה מראש מבלי לשאת באחריות כלשהי כתוצאה לכך, וכן להפסיק את השימוש שלכם באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

זכויות קנייניות, וויתור על שימוש ותועלות

 

כל התכנים, הפרטים, המסמכים, התמונות, האייקונים, ההורדות, האיורים, וכל קניין רוחני אחר הקשור לאתר זה והתכנים המפורסמים בו הם קניינה הבלעדי של פלרם.

 

כל היתר לעשות שימוש בנ"ל ניתן בתנאי שהערת זכות היוצרים הרלוונטית מוצגת על כל העותקים, וכי פרטים אלו ישמשו לשימושים אישיים בלבד, כי לא יעשה בהם כל שימוש מסחרי, כי הפרטים לא ישונו בשום צורה ואופן, וכי כל האיורים שנלקחים מהאתר ישמשו אך ורק בשילוב עם הטקסט הנלווה אליהם.

 

אלא אם הותר אחרת במפורש במסגרת תנאי השימוש, נאסר עליכם להעתיק, לשכפל, לשנות, להשכיר, להלוות, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לשדר או להפיץ את הקניין הרוחני או תכנים אחרים כלשהם של האתר ללא אישור בכתב מראש של פלרם, אלא אם הותר אחרת במפורש במסגרת תנאי השימוש.

 

סימנים מסחריים

כל סימני המסחרי באתר זה הם קניינה של פלרם, אלא אם כן צוין אחרת או אם סימנים כלשהם עשויים להיחשב בכל דרך אחרת כזכויותיו של צד שלישי כלשהו.

 

כל שימוש בלתי מורשה בסימנים מסחריים אלו או בחומרים אחרים אסור במפורש ומהווה הפרה של זכויות יוצרים, של דיני סימני המסחר או של זכויות קניין תעשייתי אחרות.

 

פטנטים

המוצרים והתהליכים של פלרם מוגנים תחת פטנט אחד או יותר וכפופים לזכויות של סודות מסחר וזכויות קנייניות אחרות. פלרם שומרת לעצמה את כל זכויותיה. אין בכל הוראה בתנאי השימוש בכדי להוות או בכדי להתפרש כהעברה או כהענקת זכויות בפטנטים של פלרם.

 

הנכם מסכימים במפורש שלא להפר ו/או לפגוע בזכויותיה של פלרם כאמור, ולא לפרק, להרכיב מחדש או להנדס לאחור (reverse engineer) איזה ממוצריה או תהליכיה של פלרם.

 

תוכנה

כל תוכנה, לרבות קבצים, תמונות שנוצרו על ידי התוכנה, קטעי קוד ונתונים הנלווים לתוכנה (להלן ביחד, ה"תוכנה"), אשר משתמשים בהם או שהם נגישים באתר או באמצעותו, ניתנים לשימוש על ידיכם בלבד ואך ורק כדי שתוכלו לגשת או להשתמש באתר עבור אותן המטרות המצוינות במפורש באתר, ובכפוף לכך ששימושכם לא נועד להתחרות או לפגוע בפלרם.

 

פלרם שומרת לעצמה את מלוא הזכויות או מלוא הזכויות תחת כל רישיון שניתנו לה, בהתאמה, לכל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה.

 

הנכם מסכימים בזאת שלא להעתיק, להפיץ, למכור, לשנות, לפרק, לבצע הנדסה לאחור (Reverse-Engineer), להרכיב מחדש או ליצור יצירות נגזרות מהתוכנה, כולה או מקצתה.

 

התנהלות משתמשים - כללי

 

שימושכם באתר מהווה את הסכמכם שכך שלא:

 

  • לשבש או לפגוע בכל דרך שהיא באבטחת האתר, או לנצל לרעה באופן אחר את האתר, או איזה מהשירותים, משאבי המערכת, החשבונות, השרתים או הרשתות המקושרים או אשר ניתן לגשת אליהם באמצעות האתר או אתרי אינטרנט אחרים המסונפים או הקשורים לאתר;
  • לשבש או לפגוע בשימוש של כל משתמש אחר באתר או באתרי אינטרנט אחרים המסונפים או הקשורים לאתר;
  • להעלות, לפרסם או לשדר בכל דרך אחרת וירוסים, רוגלות, תוכנות פרסום או קבצים מזיקים, משבשים או הרסניים אחרים כלשהם באמצעות האתר, וכן לא לשנות בכל דרך אחרת כל מידע או תוכן המוצע על ידי או באמצעות האתר זה;
  • להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון, בשירות או במערכת של משתמש אחר באתר מבלי לקבל את הרשאתה של פלרם, וכן שלא ליצור או להשתמש בזהות כוזבת או שלא להתחזות לאחר באמצעות האתר;
  • להפיץ ספאם, מכתבי שרשרת, דואר זבל או הודעות דוא"ל המוניות לא-רצויות, באמצעות או על-גבי האתר, לאנשים או לישויות שלא הסכימו להיות חלק מקבוצות דיוור אלו;
  • לגלות את שם המשתמש והסיסמה שלכם לאחרים בין על-גבי אתר או מחוצה לו;
  • לא לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או לחלקים מהאתר, אשר הגישה אליהם מוגבלת.

 

התנהגות המשתמשים - קהילות מקוונות ואזורים אינטראקטיביים

 

האתר מכיל אזורים שניתן לפרסם בהם ולשתף במסגרתם הערות עם משתמשים אחרים באתר, במגוון נושאים.

 

הנכם מסכימים בזאת שלא לפרסם או להפיץ בכל דרך אחרת באתר או באמצעותו כל חילופי דברים או חומרים בלתי חוקיים, מטרידים, משמיצים, מזיקים, פוגעניים, מעליבים, מאיימים או שהם בגדר תועבה מכל סוג ומין שהם, או חומרים המפרים את זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים, הפרטיות או את הזכויות הקנייניות של צדדים שלישיים כלשהם, או אשר עלולים להוות עבירה פלילית, עוולות אזרחית או להפר בכל דרך אחרת את הוראות כל דין או תקנה החלים בנידון; או אשר העלולים להיות מעוררי מחלוקת בכל אופן אחר, לרבות אך לא מוגבל לתוכן המכיל דעות קדומות, גזענות, אפליה על רקע מיני, המעודד שנאה, או אשר מעודד או קורא לבצע פעילויות בלתי חוקיות אחרות או לגרימת נזק גופני לאחרים.

 

פלרם שומרת לעצמה את הזכות, למרות שאינה מחויבת או מתחייבת לכך, כי תסיר את כל החומרים אשר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי נחשבים למעוררי מחלוקת.

 

הנכם מסכימים להסיר את האחריות ולהגן על פלרם, מהחברות הקשורות שלה, ומהצדדים שעמם פלרם התקשרה חוזית למטרות האחסון או התחזוקה של האתר מפני כל תביעה המבוססת על חילופי דברים שנעשו או חומרים שפורסמו על-ידי האתר או באמצעותו או שפורסמו במהלך השימוש שלכם באתר.

 

תקשורת מקוונת

 

אלא אם נקבע אחרת במסגרת "מדיניות הפרטיות של פלרם" ,או אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב, הנכם מסכימים בזאת שכל חילופי הדברים שתשדרו לאחרים באמצעות האתר או כל היצירות המוגנות על ידי זכויות יוצרים אשר תפרסמו באתר, לרבות, אך לא מוגבל, לשאלות, להערות, להצעות, לרעיונות, לתכניות, לביאורים, לשרטוטים, לתצורות, למפרטים, להזמנות רכש, להצעות מחיר או בקשות להצעות מחיר, לנתוני ביצועים, לפרטי חשבונות, או לחומרים, נתונים או מידע אחרים (להלן ביחד, "מידע"), לא יהיו מוגבלים באמצעות התחייבות לסודיות, ועם שידורו של מידע מעין זה לפלרם באמצעות דוא"ל או אמצעים אחרים הנכם מעניקים לפלרם רישיון גלובאלי, בלתי חוזר, לא בלעדי, פטור מתמלוגים, למתן רישיונות משנה (לרבות, אך לא מוגבל, לרישיון לזכויות יוצרים) לעשות שימוש במידע זה בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של פלרם.

 

שינויים באתר ובמוצרים המופיעים בו

 

פלרם רשאית, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף, למחוק או לעדכן את האתר, כולו או מקצתו, לרבות, אך לא מוגבל, בכל הנוגע למוצרים, לשירותים, למידע ו/או לכל תוכן אחר המופיע על, או אשר קשור לאתר.

 

פלרם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הייצור של כל אחד ממוצריה או לשנות כל אחד מהמפרטים של כל אחד מהמוצרים שפרטיהם מופיעים באתר.

 

מדיניות הפרטיות

 

הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי פלרם רשאית לאסוף, להשתמש ולגלות את הנתונים לגביכם שייאספו במהלך השימוש שלכם באתר, בהיקף ובאופן המפורט במדיניות הפרטיות שלנו, אשר מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש מעצם אזכורה, כאילו הוצגה במלואה כחלק מתנאי שימוש אלו.

 

לתשומת לבכם כי מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, ועליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות שלנו לעתים קרובות.

 

הגבלות בנוגע לתכנים, למוצרים ולשירותים

 

אנו מאמינים כי כל התכנים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא מוגבל, לנתונים, שרטוטים טכניים, תצורות, מידע על הצעות מחיר והזמנות, ורשימות של מוצרים או של שירותים הנם מדויקים. אולם, על אף האמור לעיל, באחריותכם להעריך באופן בלתי תלוי את מידת הדיוק של המידע והתועלת לצרכים הספציפיים שלכם, של כל תוכן, מוצר או שירות הזמינים והמוצעים על-ידי האתר ובאמצעותו.

 

המוצרים והשירותים המופיעים באתר כפופים לשינויים, ללא הודעה מראש. פלרם אינה מתחייבת כי המוצרים או השירותים המוצגים באתר יהיו זמינים במועד ביצוע הזמנתכם.

 

כל המידע המוצג באתר כפוף לכתבי הסרת האחריות (Disclaimers) והגבלות האחריות המפורטים להלן.

 

קישורים לתכנים של צדדים שלישיים

 

האתר עשוי להכיל קישורים/הפניות לאתרים ומקורות של צדדים שלישיים, ופלרם אינה נותנת את אישורה לתכנים אלו על-ידי אספקת קישורים מעין אלה. פלרם אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לזמינות, לדיוק, לביצועים או לאיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או שימוש שייעשה באמצעות האתרים והמקורות של צדדים שלישיים כאמור, וכן לא תהא אחראית לכל נזק או פגיעה שתיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על תכנים אלה, מכל סוג ומין כלשהם.

 

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ניתנת אך ורק לצורכי נוחותכם, ושימושכם או גישתכם לאתרים אלה היא על אחריותכם בלבד. השימוש או הגישה שלכם לאתרים מעין אלה כפופה לכל תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והמסמכים המשפטיים האחרים של כל אחד מאותם אתרים, בלבד.

 

 

תכנים של צדדים שלישיים

 

האתר עשוי להכיל חומרים, נתונים או מידע שסופקו, פורסמו או שהוצעו על ידי צדדים שלישיים באמצעות מסגור וטכנולוגיות אחרות, לרבות אך לא מוגבל לתכנים כלליים, פרסומות, נתוני מוצרים או שירותים וכלים, חסויות או פרסומים בדיונים של קהילות מקוונת.

 

הנכם מסכימים בזאת כי פלרם והחברות הקשורות שלה לא יישאו בכל אחריות לגבי כל אותם חומרים, נתונים או מידע המוצעים על-גבי או באמצעות האתר כאמור לעיל, על-ידי צדדים שלישיים כלשהם.

 

לתשומת לבכם כי שימושכם בתכנים המוצעים על-ידי צדדים שלישיים על-גבי האתר או באמצעות, עשוי גם להיות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל ספק תוכן כאמור.

 

פלרם אינה מאמתת, נותנת תמיכה ו/או חסות או ערבה לכל תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים על האתר או באמצעותו. פלרם אינה אחראית לאופן האספקה או לאיכותם של כל אחד מהמוצרים או מהשירותים המוצעים על-ידי צדדים שלישיים ואשר נמכרים, מפורסמים או הזמינים על-גבי האתר של פלרם או בכל אתר אחר באשר הוא.

 

אם הנכם סבורים שכל תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים על-גבי האתר שלנו מפר את איזה מזכויותיכם הקנייניות, אנא הודיעו לנו באמצעות האזור "צור קשר" באתר.

 

הורדות

 

הורדת תוכנה מהאתר, או כל שימוש בתוכנה שהורדה מהאתר כפופים לתנאי הרישיון הנלווים לתוכנה או אשר מסופקים יחד עם התוכנה. כמו כן הנכם אחראים באופן בלעדי לכל הורדה אשר זמינה באמצעות האתר ואשר ביצעתם, והשימוש שתבצעו במה שהורדתם כאמור, ומודגש ההורדה והשימוש במה שהורדתם אינם מהווה תחליף לקבלת המלצות ו/או ייעוץ כלשהם הנחוצים לכל מטרה או שימוש במה שהורדתם כאמור.

 

פלרם לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן והוצאות מכל סוג ומין, בין אם מקריים או תוצאתיים הנובעים מהשימוש בתוכנה או כל הורדה כלשהי הזמינה באמצעות האתר.

 

כתבי הסרת אחריות (DISCLAIMERS) והגבלת אחריות

 

אתר זה והתכנים הזמינים בו ניתנים לכם על-ידי החברה כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו-'As Available').

 

הנכם מסכימים במפורש ששימושכם באתר ו/או בתכנים שלו הוא באחריותכם הבלעדית. במידה המרבית המותרת על-פי כל דין החל בנידון, ולמעט כפי שהוסכם מפורשות אחרת בכתב, פלרם והחברות הקשורות שלה אינן נותנות כל מצג או מתחייבות מכל סוג ומין, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא מוגבל לכל התחייבות לסחירות, להתאמה למטרה ספציפית או לאי-הפרה של זכויותיהם של צדדים שלישיים.

 

הנכם מסכימים במפורש כי השימוש באתר זה, לרבות כל התכנים, הנתונים או התוכנה המופצים על יד האתר, אשר ניתנים להורדה או אשר ניתנו לגישה באתר או באמצעותו, הוא על אחריותכם הבלעדית.

 

הנכם מבינים ומסכימים כי תישאו באחריות הבלעדית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי ותוצאתי לעסקכם או למחשבכם האישי או לאובדן נתונים כתוצאה מההורדה של תכנים, נתונים ו/או תוכנה כאמור.

 

הנכם מאשרים בזאת כי לפלרם אין כל שליטה במידע, מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים באמצעות האתר. אלא אם הוסכם אחרת בכתב, פלרם והחברות הקשורות שלה אינן נושאות בכל אחריות ואינן מציגות כל התחייבות או מצג לגבי הדיוק, העדכניות, השלמות, האמינות או התועלת של כל עצה, דעה, הצהרה או תוכן אחר או של כל המוצרים או השירותים המופצים או הזמינים על ידי צדדים שלישיים, לרבות, אך לא מוגבל, לתוכן ממוסגר והקשור לנותני חסות באמצעות האתר.

 

פלרם אינה מתחייבת או נותנת כל מצג כי האתר או התכנים המופיעים בו יעמדו בדרישותיכם, או כי האתר או התכנים המופיעים בו יהיו עדכניים, מאובטחים, נטולי שגיאות, שהגישה אליהם לא תופרע, או כי ליקויים, אם בכלל, יתוקנו.

 

פלרם אינה מציגה כל התחייבות לגבי התוצאות שניתן להשיג כתוצאה משימוש באתר זה או תכניו או לגבי מידת הדיוק, השלמות או האמינות של כל מידע המושג באמצעות השימוש באתר.

 

פלרם אינה נושאת בכל אחריות לכל הנזקים (בין אם ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים) שייגרמו לכם, לרבות, אך לא מוגבל, לאובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, אי העברת תכנים או דואר אלקטרוני, שגיאות, זמן השבתת מערכת, העברה שגויה של תכנים או דואר אלקטרוני, השבתות רשת או מערכות, השחתת קבצים או שיבושי שירותים אשר נגרמו כתוצאה לרשלנות מצד פלרם, החברות הקשורות שלה או נותני הרישיון שלה, או הנובעות משגיאות ממחדלים שאתם ביצעתם במהלך שימושכם באתר, אלא אם הוסכם אחרת מפורשות בכתב או נאמר אחרת במסגרת מדיניות הפרטיות שלנו.

 

פלרם אינה מתחייבת או נותנת מצג כלשהו לפיו סודיות המידע המשודר באמצעות האתר יישמר בכל עת.

 

כל עצה או מידע, בין אם ניתנו בעל פה או בכתב, אשר השגתם מפלרם או קיבלתם באמצעות האתר, לא ייצר כל התחייבות או מצג על-ידי פלרם, אלא כל התחייבות או מצג ייעשו בצורה מפורשת, ובכתב.

 

בתחומי שיפוט מסוימים, החוק אינו מתיר הגבלות או החרגות של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים. במקרה זה, אחריותנו מוגבלת להכנסות שקיבלנו מכם בתקופת שנים עשר (12) החודשים שלפני עילת התביעה החלה בנידון.

 

הדין החל והתיישנות על תביעות

 

כל הסכסוכים והמחלוקות המשפטיות בקשר עם האתר או הנובעים או בקשר לשימוש שלכם יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד. בגלישתכם ובשימושכם באתר הנכם מסכימים זאת להיות כפופים לסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

 

הנכם מסכימים כי כל תביעה הנובעת מתוך או בקשר לתנאי השימוש באתר או הנובעת או בקשר לשימוש שלכם באתר תוגש בתוך שנה ממועד היווצרות עילתה, וכי אם לא תוגש התביעה כאמור תהיו מנועים מלהגיש אותה לצמיתות.

 

כללי

 

ככל שבית משפט מוסמך יכריע שאיזה מהתנאים של תנאי השימוש הוא חסר תוקף, היעדר התוקף של ההוראות כאמור לא ישפיע על התוקף או יכולת האכיפה של יתר ההוראות של תנאים אלו על-ידי פלרם.

 

בכפוף לתנאיהם של ההסכמים האחרים שנחתמו על-ידי פלרם עבור החומרים והשירותים שיירכשו באמצעות האתר, תנאים אלו מהווים את כל ההסכמות בינכם לבין פלרם החלות על שימושכם באתר.

 

משתמשים בינלאומיים

 

אתר זה נבדק, מופעל ומעודכן על ידי פלרם ומיועד לשימוש בינלאומי. אולם, פלרם אינה מתחייבת שהפרטים המוצגים באתר זה יהיו נכונים בכל מדינה, ובפרט, כי המוצרים והשירותים יהיו זמינים, יהיו בעלי אותו מראה חיצוני, יהיו באותם ממדים או יינתנו באותם התנאים בכל המדינות.

 

לתשומת לבכם, כי ככל שתבקרו באתר או תורידו תכנים מהאתר, הנכם אחראים בלעדית להבטיח כי הנכם פועלים בהתאם ובכפוף לחוק ולדין במדינתכם ו/או לכל דרישה מקומית החלה עליכם.

 

בצפון אמריקה עסקיה של פלרם מנוהלים על ידי חברת הבת שלנו,Palram Americas Inc., ומבקרים באתר מארצות הברית ומקנדה מתבקשים להפנות את שאלותיהם ישירות לאתר האינטרנט של פלרם אמריקה, בכתובת https://www.palram.com/us/.

 

רכש/אספקה: סיכום ההסכם

 

התנאים הכלליים וכן תנאי הרכש והאספקה שלנו חלים על כל ההסכמים הנערכים עמנו, והם יחולו על ההתקשרות עמכם, גם אם אתם, כצד לחוזה עם פלרם, תבצעו הפנייה לתנאים הכלליים שלכם, בהזמנתכם.

בעצם שליחת הזמנתכם הנכם מסכימים גם לקבל על עצמכם את כל התנאים הנוספים שיחולו על ההזמנה שלכם כמפורט באתר.