פרטיות

פלרם מכבדת את פרטיותכם

אבטחת המידע האישי שלכם הוא בעדיפות עליונה בפלרם. להלן תוכלו לקרוא את מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של פלרם, המסבירה אילו סוגים של מידע אישי אנו אוספים מלקוחות, ממועמדים לעבודה, מעובדי החברה, מהמשתמשים באתר ומגורמים אחרים, איזה שימושים אנו עושים במידע האישי, כיצד משתמשים יכולים לשלוט במידע אודותם ועוד. מדיניות זו כפופה לשינויים מעת לעת, אז אנא חזרו ובדקו אותה לעתים תכופות.

מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של פלרם

עודכן לאחרונה ב: 13 באוגוסט 2020

פלרם והחברות הקשורות שלה (לרבות חברות בת בבעלות מלאה וחברות בת בבעלות חלקית (להלן, "פלרם", "אנו", "שלנו" או ה"חברה" ומונחים דומים) מכבדות את הפרטיות של לקוחותיהן, עובדיהן והמועמדים לעבודה אצלן, ומחויבות להגן על המידע האישי שאתם משתפים עמנו.

אנו גם מגנים על הפרטיות של המבקרים באתר האינטרנט שלנו, המבקרים במתקני החברה, העוקבים אחר אתר החברה, הספקים שלנו, ספקי השירותים, השותפים וכן גורמים אחרים הבאים במגע עם פלרם (הם ואחרים שלגביהם אנו אוספים מידע אישי, יכונו להלן ביחד "לקוחות" או "אתם" או "נושאי המידע").

Palram Israel uses cookies

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

We use cookies, including third party cookies, for analytics, to optimize and personalize the site and our services, enhance site usage, and assist in our analytics and marketing. By clicking I Accept you allow our site to place those cookies on your browser. Click Reject all to reject all non-essential cookies.

Optional Cookies

מטרתנו העיקרית במדיניות זו הינה לספק לכם מידע אודות:

 • המידע האישי אותו אנו עשויים לאסוף בעת שימוש בשירותים שלנו
 • כיצד אנו אוספים מידע אישי שלכם במתקני פלרם ובאמצעות השירותים המוצעים על-ידנו
 • מהן המטרות לשמן אנו אוספים את המידע האישי
 • שיתוף נתונים או מידע אישי עם צדדים שלישיים
 • היכן אנו מאחסנים את המידע האישי
 • איסוף מידע אישי באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה שלנו ומידע לגבי קובצי עוגיות ((cookies
 • אחסון ואבטחת מידע
 • זכויות נושאי מידע
 • כללי

המדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הנ"ל (להלן, "מדיניות הפרטיות") מסבירה מהם סוגי המידע והנתונים שאנו אוספים מכם או שאתם עשויים לספק לנו כאשר הנכם מבקרים באתרי האינטרנט שלנו, לרבות www.palram.com, ובאתרי אינטרנט ויישומים נוספים של קבוצת פלרם, בדפי הרשתות החברתיות שלנו, או במהלך ביצוע רכישה מקוונת בחנויות המקוונות שלנו (להלן ביחד, "אתרי אינטרנט"), או המידע שאתם עשויים לספק לנו במהלך התעניינותכם במוצרים, במסגרת עסקאות שתבצעו עמנו, בכנסים שאנו מקיימים, במהלך מכירות וקבלת שירותי התמיכה מאתנו, וכן במהלך הגשת מועמדויות להתקבל לעבודה אצלינו ובמהלך עבודתכם בחברה או אספקת השירותים שלכם לחברה.

אנו פועלים בשקיפות בכל הנוגע לשיטות העבודה שלנו, לרבות המידע האישי שאנו עשויים לאסוף, להשתמש, לשמור ולעבד, ואנו מתארים במסגרת מדיניות הפרטיות את התנהלותנו בנוגע לאמור לעיל.

אנא קראו היטב את מדיניות זו כדי להבין את התנהלותנו בכל הקשור למידע האישי שלכם, והאופן שבו אנו מטפלים בו.

למטרות תקנות ה-General Data Protection Regulations של האיחוד האירופי (להלן, "GDPR"), פלרם תחשב במרבית המקרים כ-Controller של המידע האישי (להלן, "מעבד מידע").

לתשומת לבכם, כי זכויות מסוימות וחלק מההתנהלות שלנו המפורטים במדיניות פרטיות זו מתייחסים לדינים של האיחוד האירופי, ואלו יחולו בכל עת שהמידע האישי לגביכם כפוף להוראות תקנות ה-General Data Protection Regulations של האיחוד האירופי (להלן, "GDPR"), וביתר המקרים אנו פועלים בהתאם לדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע החלים על עסקיה של קבוצת פלרם בתחומי השיפוט בהם אנו פועלים

 

 1. איזה מידע אישי אנו עשויים לאסוף לגביכם?

תמצית: אנו אוספים מידע אישי לגביכם במהלך העסקאות שתבצעו עמנו, למשל; במהלך שימוש באתרי האינטרנט שלנו, בעת ביקור במתקני החברה, במהלך הפניות של לקוחותינו למרכז השירות הטלפוני שלנו, בעת ביצוע רכישות או כריתת התקשרות חוזית עמנו.

סוג אחד של מידע שאנו אוספים הוא מידע אנונימי שאינו מאפשר זיהוי של המשתמש ("מידע בלתי מזהה").

אנו אוספים גם מספר קטגוריות של מידע אישי (להלן, "מידע אישי"). המידע האישי שאנו אוספים כולל את כל המידע האישי המסופק על-ידיכם, או על-ידי הארגון שהנכם מייצגים או מיוחסים אליו, או על-ידכם באמצעות השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו, או בהכנת וחתימת חוזה עם פלרם, או על-ידכם כאשר הנכם מבקרים במתקני פלרם או על-ידכם כשאתם מתקשרים עם פלרם בכל דרך אחרת.

המידע האישי כאמור עשוי לכלול שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, תמונה, כתובת למשלוח דברי דואר, תאריך לידה, מין, תפקידכם ושם הארגון בו אתם עובדים/אותו אתם מייצגים, מספר חשבון הבנק שלכם או של הארגון שלכם, פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום וחיובים אחרים, כתובת למשלוח חיובים, פרטי התחברות כמשתמש רשום, שם המשתמש והסיסמה של חשבון פלרם שלכם ונתונים לגבי שימושכם, ומידע אחר שהנכם עשויים להחליט לספק לפלרם.

בנוסף, אנו עשויים להשיג נתוני מיקום הקשורים למיקומו הגיאוגרפי של המחשב הנייד, הטלפון הנייד או המכשיר הדיגיטלי שבאמצעותם ביקרתם באתרי האינטרנט של החברה.

פלרם עשויה גם לאסוף את כתובות הדואר האלקטרוני של אנשים היוצרים קשר עם פלרם באמצעות דואר אלקטרוני או שירותי מסרונים מידיים או פלטפורמות מדיה חברתית אחרות או חשבונות ופרטי התחברות שיצרתם באתר פלרם.

פלרם עשויה גם לאסוף מידע על אנשים הפונים למרכזי השירות שלנו, לרבות מידע המאפשר לנו לזהות את הפונה ולבצע המשך מעקב לפנייה אלינו, וכן כל מידע אשר תספקו לנציגינו במסגרת הפנייה אלינו, לרבות הקלטה קולית של שיחות עם נציגינו.

כאשר תירשמו לאתרי האינטרנט שלנו, או תגישו בקשות לקבלת תמיכה או מידע באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, פלרם תאסוף מכם מידע, לרבות השם שלכם, שם החברה בה אתם מועסקים, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני האישי שלכם או העסקי שלכם בחברה בה אתם עובדים, כתובתכם, תאריך לידה ומידע אישי נוסף אשר יידרש למטרת הרישום כאמור.

פלרם עשויה לעשות שימוש במידע זה, ככל שתסכימו להירשם לקבוצת הדיוור שלנו, כדי להציע לכם שירותים של פלרם ותמיכה, וכן תשתף את המידע האמור עם החברות בקבוצת פלרם והחברות הקשורות של קבוצת פלרם למטרות שיפור השירות.

אין לכם כל חובה חוקית או משפטית לספק לנו כל מידע אודותכם, אך אנו זקוקים לסוגים מסוימים של מידע כדי לעמוד בהתחייבויות החוזיות שלנו, כגון לביצוע מכירה או רכישה, או כדי לספק לכם שירותים ומוצרים. לתשומת ליבכם במידה ותחליטו לא לספק לנו מידע נדרש כאמור,יתכן שלא נוכל לספק לכם את השירותים שלנו, כולם או מקצתם, או לספק לכם את המוצרים אשר הזמנתם מאתנו.

בחלק מהאתרים של קבוצת פלרם אתם יכולים ליצור חשבון. במקרים מסוימים יתכן שתוכלו לגשת לשירותי פלרם באמצעות פרטי ההתחברות של אתר או שירות צד שלישי ייעודי (כל אחד מהן להלן, "חשבון צד שלישי"), לרבות, אך לא מוגבל, לחשבונות גוגל, לינקדאין, פייסבוק או טוויטר.

התחברות שכזו תאפשר לכם לקשר את חשבון פלרם שלכם והחשבון צד שלישי שלכם. אם בחרתם באפשרות זו, תתבקשו לאשר את ביצוע הקישור בין החשבונות האמורים וכן לאשר את איסוף המידע (העשוי לכלול מידע אישי, כגון תמונת פרופיל, מין, תאריך לידה, כותרת עליונה, סיכום, רשימות החברים שלכם, תפקידים וארגונים קודמים בהם עבדתם), שאנו עשויים לאסוף מתוך החשבון צד שלישי שלכם. יובהר שכל הנתונים אשר פלרם תעלה לחשבון צד שלישי, בהוראתכם, במסגרת או באמצעות שירותי פלרם, ינוהלו על-ידי אותו צד שלישי ולא יהיו באחריותה של פלרם.

ניתן לגשת לשירותי צד שלישי נוספים באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, ופלרם לא תהיה אחראית לכל מידע אישי או אחר אשר תספקו לידי, או אשר יעובד בכל דרך אחרת באמצעות, שירותי צד שלישי אלו. לדוגמה, כאשר נעשית רכישה בכרטיס אשראי באתרי האינטרנט שלנו, יתכן שלקוחות יופנו לספק שירותים שהוא צד שלישי לביצוע התשלום, וכל ההיבטים של שירות ותשלום זה, לרבות כל המידע האישי המסופק בקשר לשירות זה, הם באחריות אותו ספק השירותים שהוא צד שלישי, ולא באחריות פלרם.

אנו אוספים פרטי קשר ומידע קשור לגבי לקוחותינו הפוטנציאליים באמצעות האתרים שלנו, במסגרת אירועים שאנו מארגנים, באמצעות רשתות חברתיות (כגון פייסבוק ולינקדאין), וכאשר המידע האמור שנאסף למטרה זו מועבר לאנשי המקצוע שלנו, וממקורות דומים אחרים. מידע זה משמש לשיווק מוצרינו ולעדכן את העוקבים אחרינו (במדיה החברתית) לגבי פלרם. אנו מאחסנים מידע זה אצל ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים המספקים שירותי עיבוד נתוני שיווק (לדוגמה, HubSpot), לרבות בארצות הברית ובמדינות אחרות.

פלרם אוספת גם מידע אישי באמצעות מצלמות אבטחה במעגל סגור (CCTV) וכרטיסי גישה של העובדים לאתר החברה. המידע האישי אותו אנו עשויים לאסוף כולל תמונות ומקטעי וידאו שלכם בשטחים ציבוריים באתרי פלרם, וכן רשומות של הכניסות והיציאות שלכם מהמתקנים, המבנים והמשרדים של פלרם. האיסוף עשוי לכלול גם מערכות אימות זהות ונתונים. יתכן שפלרם לא תהיה מודעת כלל למהות המידע הנאסף באמצעות השירותים שלנו (לדוגמה, באמצעות מערכות הטלוויזיה במעגל סגור), ומידע זה עשוי לכלול קטגוריות רגישות או מיוחדות של מידע אישי, אך איננו אוספים ביודעין מידע זה על הלקוחות אוהמבקרים באתרים שלנו וכדומה.

פלרם אוספת גם מידע על מועמדים לעבודה בחברה. מידע זה כולל קורות חיים והנתונים הנכללים בהם, סיכומי פגישות, מבחנים סטנדרטיים, דוחות, המלצות, התרשמויות של מראיינים ומידע סטנדרטי של הענף, וכן איסוף מידע שמצוי בנחלת הכלל או הזמין לנו ברשתות החברתיות. אנו אוספים נתונים אלו בעקבות כוונתו של המועמד להתקשר בהסכם העסקה עמנו.

פלרם גם אוספת מידע אודות עובדי החברה, כאשר איסוף מידע זה נעשה על פי הודעה ספציפית שהצגנו בפני עובדינו.

 

 1.  כיצד אנו אוספים מידע אישי שלכם במתקניה של פלרם ובאמצעות השירותים המוצעים על-ידנו?

תמצית: אנו אוספים מידע אישי באמצעות השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו, הנתונים שאתם ואחרים מספקים כאשר אתם מתקשרים בחוזה עמנו, או מקיימים קשרים עמנו בכל דרך אחרת, או פונים אלינו.

במילים אחרות, כאשר אתם משתמשים באתרי האינטרנט שלנו, אנו מודעים לכך, ועשויים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושכם כאמור, בין בעצמנו ובין אם בעזרת השירותים של צדדים שלישיים כמפורט להלן.

איסוף המידע כאמור עשוי לכלול מידע טכני ומידע לגבי דפוסי התנהגות כגון כתובת ה-IP שלכם שבאמצעותו מחשבכם התחבר לאינטרנט, מען המשאבים האחיד (URL) שלכם, מערכת ההפעלה של מחשבכם או מכשירכם, סוג הדפדפן בו גלשתם לאתרנו, סוגי התוספים והגרסאות של הדפדפן, רזולוציית המסך שלכם, גרסת זיכרון הבזק שלכם, הגדרות אזור הזמן שלכם, רצף ההקלקות שלכם באתר האינטרנט בו אתם מבקרים, משך הביקור שלכם באתר, השיטה שבאמצעותה גלשתם מחוץ לאתר, וכל מספר טלפון שנעשה בו שימוש כדי לפנות למרכז שירות הלקוחות שלנו. אנו עשויים גם להתקין קובצי עוגיות (Cookies) במכשירים שבאמצעותם ביקרתם באתר שלנו (ראה את סעיף 8 הנוגע ל-Cookies להלן).

אנו אוספים מידע אישי על מנת לספק לכם שירותים כאשר אתם מגלים עניין במוצרינו, מבצעים הזמנה ו/או פותחים חשבון באתר שלנו. בנוסף, אנו אוספים את המידע האישי שלכם, כאשר אתם מזינים אותו ידנית או אוטומטית, במהלך שימושכם באתרי האינטרנט שלנו, במהלך ביקוריכם במתקנים שלנו וכאשר אתם משתמשים בשירותים וביישומים שלנו, או בקשר לביקורים באתרים שלנו, במהלך הכנת חוזה עבורכם, או בכל התקשרות אחרת שאתם מבצעים עמנו.

אנו גם אוספים מידע אישי באמצעות ההקלטות ממצלמות האבטחה במעגל סגור שלנו, באמצעות מרכזי שירות הלקוחות הטלפוניים שלנו, באמצעות קוראי הכרטיסים ומערכות רישום המבקרים שלנו, האוספים מידע על נוכחותכם במתקני פלרם באופן אוטומטי.

משתמש בישראל אשר יירשם לרשימת הדיוור שלנו באמצעות האתר מסכים בכך כי עם ביצוע ההרשמה, פרטי המשתמש יצורפו לרשימת התפוצה של החברה עבור משלוח הודעות למשתמש באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה והעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה. כמו כן הסכמה זו מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה ולהעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת unsubscribe@palram.com

 

 1. המטרות שלשמן אנו אוספים את המידע האישי אודותיכם

תמצית: אנו עושים שימוש במידע אישי למגוון מטרות חוקיות, כגון; שמירה על קשר עמכם, שיפור השירותים שלנו, קיום התחייבויותינו כלפיכם ומתן תמיכה.

אנו נשתמש במידע האישי שלכם כדי לספק לכם שירותים, על מנת לשפר את השירותים והמוצרים שלנו, ולעמוד בהתחייבויותינו החוזיות, האתיות והמשפטיות, כולל לדוגמה:

 • כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו המשפטיות, החוזיות, האתיות והעסקיות כמעסיק ומעסיק פוטנציאלי לעובדים שלנו ולמועמדים לעבודה אצלנו;
 • כדי לקיים את ההתחייבויות שלנו תחת איזה מהחוזים שנערכו ביניכם לבין המעסיק או הארגון שלכם ופלרם ו/או כל החוזים שנערכו עם פלרם, ולספק לכם את המידע, המוצרים והשירותים שביקשתם מפלרם;
 • כדי לנהל את חשבון פלרם שלכם, לרבות על מנת לזהות אתכם ו/או לאמת את זהותכם;
 • כדי לאמת ולבצע עסקאות פיננסיות הנוגעות לתשלומים שביצעתם בקשר למוצרינו;
 • כדי להודיע לכם על שינויים בשירותים ובמוצרים שלנו;
 • כדי לתקשר עמכם כדי לספק לכם סיוע טכני, ולתת לכם מידע קשור אחר על מוצרינו;
 • לענות לשאלותיכם, לאבחן ולתקן תקלות, לגלות ולהגן עליכם מפני שגיאות, הונאה ופעילות פלילית אחרת;
 • לפנות אליכם כדי לתת לכם מידע מסחרי ושיווקי על אירועים או מבצעי קידום מכירות או שירותים ומוצרים נוספים המוצעים על ידי פלרם, לרבות באתרים אחרים;
 • לבקש משוב בקשר לשימוש שלכם בשירותים ובמוצרים שנרכשו;
 • לעקוב אחר השימוש במתקנים ובשירותים של פלרם כדי לאפשר לנו לשפר אותם;
 • לפנות אליכם כדי להודיע לכם על שירותים ומוצרים נוספים העשויים לעניין אתכם;
 • למטרות ציות וביקורת, כגון עמידה בחובות הדיווח שלנו בתחומי השיפוט השונים שאנו פועלים בהם, למניעת פשיעה ולהגשת תביעות משפטיות הנוגעות לעובדינו, ללקוחותינו, למתקנים שלנו וכיוצ"ב;
 • ככל שיידרש, אנו נעשה שימוש במידע האישי כדי לאכוף את התנאים, מסמכי המדיניות שלנו, ההסכמים המשפטיים שלנו, כדי לקיים צווים של בתי משפט, כדי לסייע לרשויות אכיפת החוק כפי שנדרש על פי הדין החל בנידון, כדי לגבות חובות, כדי למנוע הונאות, עבירות, גניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותי החברה, וכדי לנקוט בכל צעד משפטי בכל סכסוך או הליך משפטיים;
 • למטרות אבטחה ולזיהוי ואימות גישתכם לחלקים שונים של מתקני החברה.
 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים   

תמצית: אנו עשויים לשתף את המידע האישי בתוך קבוצת פלרם, ועם ספקי השירותים שלנו.

אנו עשויים להעביר מידע אישי לגביכם אל:

החברות הנכללות בקבוצת פלרם: קבוצת פלרם תכלול כל חברה בקבוצה שלנו, משמע כל אחת מחברות הבת שלנו – בין אם בבעלות מלאה ובין אם בבעלות חלקית של פלרם, באיחוד האירופי, בישראל, בארצות הברית ובכל רחבי העולם.

צדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים בנסיבות שונות. אנו עושים את מיטב המאמצים כדי להבטיח שצדדים שלישיים אלו ישתמשו במידע אך ורק במידת הצורך לביצוע תפקידיהם, ושיהיה חוזה חתום עמם כדי להסדיר את עיבוד הנתונים שהם מבצעים בשמנו.

צדדים שלישיים אלו עשויים לכלול שותפים עסקיים, ספקים, חברות קשורות, סוכנים ו/או קבלני משנה הדרושים לשם קיום כל חוזה שהתקשרנו בו עמכם. הם עשויים לסייע לנו לספק את המוצרים שאנו מציעים, לעבד מידע על עסקאות, להיענות לבקשותיכם למידע, לקבל ולשלוח תשדורות, לנתח מידע, לספק שירותי טכנולוגיית מידע (IT) ושירותי תמיכה אחרים או עבור מטלות אחרות הנדרשות על-ידנו מעת לעת.

צדדים שלישיים אלו עשויים לכלול גם ספקי שירותי ניתוח נתונים ומנועי חיפוש המסייעים לנו לשיפור וטיוב אתר האינטרנט שלנו, האפליקציה שלנו ופעולות השיווק שלנו.

אנו מוסיפים ומפסיקים להיעזר מעת לעת בספקי צד שלישי. נכון להיום ספקי הצד השלישי שלנו, שאנו עשויים להעביר להם מידע אישי, כוללים גם:

שירותי ניתוח נתונים של אתרי אינטרנט; ספקי שירותי מחשוב; מעקב ותמיכה בלקוחות; שירותי מסדי נתונים בין במתקנים שלנו ובין מבוססי ענן; ממשקי ספקים ולקוחות; מערכות וספקי שירותי ניהול שכר ופנסיות; תוכנת ניהול משאבי אנוש; תוכנת ניהול זמן ונוכחות עובדים; תוכנת ניהול קשרי לקוחות; תוכנת תכנון משאבים ארגוניים; מערכת רישום מבקרים; תוכנת ניהול פרויקטים; פלטפורמות ועידת וידיאו וחדרי ישיבות; מערכות מרכז שירות טלפוני; תוכנת ושותפי גיוס וניהול מועמדים; מערכות גיבוי; טלוויזיה במעגל סגור; ספקי מערכות אבטחה פיסיות ואבטחת סייבר; ספקי שירותי טכנולוגיית מידע ותמיכה; עורכי הדין שלנו; רואי חשבון; ושירותים עסקיים סטנדרטיים אחרים.

בנוסף, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם לצדדים שלישיים: אם החברות או הנכסים שלנו, כולם או מקצתם, יירכשו על-ידי צד שלישי, לרבות באמצעות מיזוג, רכישת מניות, רכישת נכסים או כל עסקה דומה, אזי המידע האישי שלכם עשוי להיות אחד הנכסים המועברים.

כמו כן, אנו עשויים להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אם אנו מחויבים לגלות או לשתף את המידע האישי שלכם כדי לקיים כל הוראה משפטית או חשבונאית או הנחיה רגולטורית אחרת, במהלך כל הליך או חקירה משפטיים או רגולטוריים, או כדי לאכוף או להחיל את התנאים שלנו והסכמים אחרים עמכם או עם צדדים שלישיים או כדי לאכוף או להגן על הזכויות, הרכוש, או הבטיחות של פלרם, לקוחותינו או אחרים.

צעדים אלו כוללים חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאות, והקטנת סיכוני אשראי ומניעת פשיעת סייבר.

למען הסר ספק, פלרם עשויה להעביר ולגלות מידע בלתי מזהה לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

 

 1. היכן אנו מאחסנים את המידע שלכם?

תמצית: אנו מאחסנים את המידע שלכם באופן מאובטח במתקני פלרם או באמצעות ספקי שירותים.

אנו עשויים לשמור מידע אישי בשרתים ובמערכות בבעלותה או בשליטתה של פלרם במתקנים השונים שלנו, או אצל צדדים שלישיים המעבדים אותו עבור פלרם, או על ידי ספקי שירותי ענן בעלי מוניטין וספקי שירותים דומים אחרים.

האתרים הנכללים לעיל כוללים את כל מתקני קבוצת פלרם, כגון ארצות הברית, ישראל, בריטניה, האיחוד האירופי ורבים אחרים. המידע האישי גם מאוחסן בגיבויים שלנו במתקנינו השונים ובגיבויים מרוחקים.

 

 1. העברות מידע בינלאומיות

תמצית: מידע אישי עשוי להיות מועבר בין אתרי פלרם ואחרים, ובעת הצורך ייושמו אמצעי הבטיחות הנחוצים.

מידע אישי עשוי להיות מועבר, להיות מאוחסן ולהיות מעובד ביעדים מחוץ לאיחוד האירופי או ישראל, אשר עשויים שלא להיות כפופים לדיני אבטחת מידע שווי ערך לדיני האיחוד האירופי או ישראל.
כאשר המידע האישי שלכם מועבר מחוץ לישראל, אנו נעשה זאת על בסיס אחד מהתנאים המנויים בסעיף 2 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע למאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

כאשר המידע שלכם מועבר מחוץ לאיחוד האירופי, אנו ננקוט בכל האמצעים הדרושים במידת הסבירות כדי להבטיח שהמידע שלכם כפוף לאמצעי המיגון המתאימים, וכי הוא יישמר באופן מאובטח על פי מדיניות פרטיות זו.

פלרם מעבירה מידע מהאתרים ותחומי השיפוט השונים שלה לתחומי שיפוט אחרים כדלקמן:

 • בישראל. המטה הראשי של פלרם מצוי בישראל. ישראל נחשבת על ידי נציבות האיחוד האירופי כמדינה המספקת רמת הגנה נאותה למידע אישי לתושבי המדינות החברות באיחוד האירופי; בנוסף לישראל, אנו עשויים להעביר מידע לארצות אחרות שנחשבות גם כן על ידי האיחוד האירופי למספקות הגנה נאותה; וכן
 • לארצות הברית של אמריקה ולמדינות אחרות שאינן חברות באיחוד האירופי. העברה לארצות הברית ולמדינות אחרות נעשית בכפוף לסעיפים חוזיים סטנדרטיים, או מנגנון תקף אחר על פי כללי ה-GDPR; וכן
 • אנו מבצעים העברות מידע בתוך תחומי האיחוד האירופי.

אנו עשויים להעביר את המידע אישי שלכם מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) או מחוץ לישראל כדי:

 • לאחסן או לגבות את המידע;
 • לאפשר לנו לספק לכם את השירותים והמוצרים שלנו ולקיים את החוזה שלנו עמכם;
 • לקיים כל התחייבות משפטית, חשבונאית, אתית או רגולטורית המחייבת אותנו לבצע העברת מידע זו.
 • לאפשר את הפעילות של העסקים של קבוצת פלרם, היכן שזהו האינטרס הלגיטימי שלנו והיכן שהסקנו כי אין בכך כדי להפר את זכויותיכם;
 • לשרת את לקוחותינו בתחומי שיפוט רבים ושונים; וכן
 • להפעיל את חברת האם, חברות הבנות והחברות הקשורות שלנו באופן יעיל ומיטבי.

 

 1. שמירת נתונים  

תמצית: אנו עושים את מיטב המאמצים כדי שלא לשמור מידע אישי לאחר שאינו משרת עוד את המטרות שלמענן נאסף

פלרם תשמור את המידע האישי שהיא מעבדת אך ורק כל עוד יש בכך צורך, לדעתה של פלרם, על מנת לספק את השירותים הנחוצים כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והאחרות שלנו, ליישוב סכסוכים ולאכוף הסכמים, וככלל לשרת את המטרות שלמענן המידע האישי נאסף במקור.

אנו גם נשמור מידע אישי כדי לקיים את הסטנדרטים הטובים ביותר בתחום הציות, הביקורת והעסקים. תקופת שמירת הנתונים תשתנה בהתאם לאופן בו הם נשמרים ולמטרת השימוש במידע האישי, והחוקים החלים בתחומי השיפוט מידע האישי כאמור.

מידע שאינו מעובד עוד יישמר באופן אנונימי או יימחק, או לא יעובד עוד, והכול בהתאם להוראות הדין החל לגבי אותו מידע אישי. באופן דומה, מטא-נתונים וסוגי מידע סטטיסטיים מסוימים לגבי השימוש בשירותים שלנו אינם כפופים להליכי המחיקה המפורטים במדיניות זו, ועשויים להישמר לתקופות ארוכות יותר על-ידי פלרם, כאשר מודגש כי אנו לא נוכל לזהות אתכם באמצעות מידע זה.

סוגי מידע מסוימים עשויים להישמר גם על השרתים של ספקי שירותי צד שלישי שלנו עד למחיקתם על-פי מדיניות הפרטיות שלנו ומדיניות שמירת הנתונים של אותם צדדים שלישיים בהתאמה.

גם כאשר אנו מוחקים מידע, מידע אישי מסוים עשוי להישמר בגיבויים ובמערכות השונות שלנו עד אשר אלו יימחקו או עד שתהיה היתכנות להסירם.

 

 1. איסוף מידע באפליקציה ובאתרי אינטרנט וקובצי עוגיות (Cookies).

תמצית: אתרי האינטרנט שלנו מתקינים ועוקבים אחר פעילות של קובצי עוגיות, ואוספים נתונים, כגון כתובות IP. אתם יכולים לשלוט באיסוף מידע זה ולהפסיקו באמצעות הגדרות דפדפן האינטרנט שלכם.

כאשר הנכם ניגשים או משתמשים באתרי האינטרנט שלנו, פלרם רשאית להשתמש בטכנולוגיות סטנדרטיות בענף כגון קובצי עוגיות, פיקסלים וטכנולוגיות דומות, המאחסנות סוגי מידע מסוימים על המחשב או הדפדפן שלכם, אשר יאפשרו לנו לזהות את המחשב או המכשיר שלכם ובמקרים מסוימים לייחס את זהותם למשתמש מסוים, לאפשר הפעלה אוטומטית של תכונות מסוימות של האתר, ולהפוך את חוויית הגלישה שלכם באתר האינטרנט לקלה ונוחה יותר.

אנו משתמשים בקובצי עוגיות מסוגים שונים: חלק מהם נחוצים לחלוטין להפעלת האתרים שלנו ועל פי תנאי ההתקשרות שלנו עמכם; קובצי עוגיות אלה כוללים לדוגמה, קובצי עוגיות המאפשרים לכם להתחבר לאזורים מאובטחים של השירותים שלנו.

אנו משתמשים גם בקובצי עוגיות לניתוח וניטור ביצועים, המאפשרים לנו לזהות ולספור את מספר המבקרים באתר כדי לראות כיצד המבקרים גולשים ברחבי האתר כשהם מבקרים בו.

לבסוף, אנו משתמשים בקובצי עוגיות פונקציונאליים כדי לזהותכם כאשר הנכם שבים לאתר שלנו. הדבר מאפשר לנו להתאים אישית את התוכן באתר בהתאם להעדפותיכם, לרבות לדוגמה, בחירת השפה או האזור הגיאוגרפי.

קובצי עוגיות שונים נשמרים לתקופות שונות. קובצי עוגיות להפעלה (Session Cookies) עוקבים אחר פעילותכם המקוונת במהלך גלישה נתונה באתר, ובדרך כלל מפסיקים לפעול כאשר הדפדפן שלכם נסגר, אם כי הם עשויים להישמר למשך תקופה מסוימת ארוכה יותר על גבי המכשיר שלכם.

קובצי עוגיות קבועים (Permanent Cookies) ממשיכים לפעול גם כאשר סגרתם את הדפדפן, ומשמשים לשמירת פרטי ההתחברות והסיסמה שלכם.

קובצי עוגיות של צדדים שלישיים, כגון גוגל אנליטיקס, מותקנים על-ידי צדדים שלישיים במטרה לאסוף סוגי מידע מסוימים לשם חקר התנהגויות דמוגרפיות שונות. באופן דומה, פיקסלים מצדדים שלישיים מאפשרים לנו לשלב את השירותים של ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים (לדוגמה, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, פינטרסט, אינסטגרם) שאנו עשויים לשלב באתר. קובצי עוגיות של צדדים שלישיים יישמרו על פי התנאים של כל אחד מאותם צדדים שלישיים אלו, וניתן לשלוט בהן באמצעות ההגדרות של הדפדפן שלכם.

אנו משתמשים בקובצי עוגיות וטכנולוגיות אחרות כפי שהנן נחוצות לצורך קיום החוזה עמכם, או כי השימוש בהן קשור לאינטרסים הלגיטימיים של פלרם לשיפור, טיוב והתאמה אישית של שירותי החברה, ושימושים אלה אינם מהווים הפרה כלשהי של זכויותיכם.

רוב הדפדפנים מאפשרים לכם למחוק קובצי עוגיות מהכונן הקשיח של המחשב שלכם, לחסום את קבלתם של קובצי עוגיות בעתיד, או לקבל אזהרה לפני שקובצי עוגיות מאוחסנים על-גבי המחשב. אולם, אם תחסמו או תמחקו קובצי עוגיות, החוויה המקוונת שלכם באתר(י) האינטרנט שלנו תהיה מוגבלת.

כיצד להשבית קובצי עוגיות: תוצאות השבתתם של קובצי העוגיות תלויה בסוגי קובצי העוגיות שאותם החלטתם להשבית או להסיר, אך ככלל, הדבר עשוי להוביל לכך שאתר האינטרנט וחלק מהשירותים המסופקים באמצעותו עשויים שלא לפעול כראוי, האתר עשוי שלא לזהות את המכשיר שלכם עת שתגלשו באתר, האתר עשוי שלא לזכור את העדפותיכם וכיוצ"ב.

הפעלתם או השבתתם של קובצי עוגיות נתונה לשיקול דעתכם והנה בשליטתכם. אם ברצונכם להשבית או להסיר קובצי עוגיות באתר שלנו, עליכם לשנות את הגדרות הדפדפן שלכם לדחיית השימוש בקובצי עוגיות.

יכולתכם לעשות זאת תלויה בדפדפן שהנכם משתמשים בו. פרטים נוספים על השבתת קובצי עוגיות ניתן למצוא כאן:

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים. איננו נושאים בכל אחריות להפעלה, למדיניות הפרטיות ולשיטות העבודה או התכנים של אתרים אלו.

 

 1. אבטחת ואחסון מידע

תמצית: אנו מאחסנים מידע אישי באופן מאובטח, אך אין אבטחת נתונים מושלמת. 

אנו עושים את מיטב המאמצים כדי ליישם, לאכוף ולשמר את אמצעי האבטחה עבור המידע האישי שאנו מעבדים. פלרם מיישמת, אוכפת ומפעילה אמצעי אבטחה, טכנולוגיות ומסמכי מדיניות פנימיים על מנת למנוע גישה בלתי מורשית, גישה בלתי-מכוונת ו/או השמדה, אובדן, שינוי, שימוש או גילוי של המידע האישי שלכם.

כמו כן אנו נוקטים צעדים כדי לפקח אחר העמידה שלנו במדיניות הפרטיות באופן שוטף.

כאשר אנו סבורים שנדרש, לאור מהות המידע האישי שלכם והסיכונים הנובעים מחשיפתו, אנו עשויים להצפין את המידע האישי שלכם. כפי שמצוין לעיל, אנו עושים גם את מיטב המאמצים כדי למחוק, להפוך לאנונימי או להפסיק לעבד מידע אישי לגביכם שאינו משרת עוד את המטרה שלמענה נאסף, בהתאם להוראות הדין החל על אותו מידע אישי.

כמו כן, אנו פועלים על פי הסטנדרטים המקובלים בענף הפעילות שלנו כדי להבטיח שאתרי האינטרנט והיישומים שלנו יהיו מוגנים ובטוחים לשימוש.

לתשומת לבכם, כי אין אמצעי אבטחת מידע מושלמים או בלתי חדירים, ואיננו יכולים להבטיח כי לא תהיינה גישה בלתי מורשית, דלף מידע, וירוסים והפרות אבטחת מידע אחרות באתרי האינטרנט ובמערכות שלנו.

אנו עושים את מיטב המאמצים כי בתוך קבוצת פלרם תוגבל הגישה למידע האישי אך ורק לעובדינו אשר:

(1) זקוקים לגישה למידע אישי כדי שפלרם תוכל לקיים את התחייבויותיה החוקיות והחוזיות, ובכפוף למדיניות פרטיות זו; (2) הודרכו כהלכה לגבי הדרישות החלות על העיבוד, הטיפול והשימוש במידע אישי, (3) כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות כפי שעשוי להידרש על פי הדין החל בנידון.

פלרם תפעל על פי המדיניות הפנימית שלה ובהתאם לכל דין החל על פעילותה כדי להודיע בהקדם האפשרי במקרה הצורך לרשויות הגנת הפרטיות או אבטחת המידע הרלוונטיות ו/או למשתמשיה ככל שמידע אישי שעובד על-ידי פלרם אבד, נגנב או נחשף באופן בלתי מורשה, והכול על פי הדין החל בנידון ובהתאם להוראות הרשות המוסמכת בתחומי השיפוט בה פועלת קבוצת פלרם.

 

 1. זכויות נושאי המידע

תמצית: עשויות לעמוד לרשותכם זכויות שונות לגבי המידע האישי שלכם.

לנושאי מידע בישראל יש את הזכות להימחק ממאגר המשמש לדיוור ישיר. כאשר מידע במאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמשכמו כן משתמש כאמור זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

לנושאי מידע שחל לגביהם ה-GDPR של האיחוד האירופי, שמורות זכויות נושאי מידע על פי ה-GDPR והחוקים המקומיים במדינות האיחוד האירופי השונות, לרבות בנסיבות שונות, הזכות לניידות מידע, הזכויות לקבלת גישה למידע, הזכות לתיקון מידע, הזכות להתנגד לעיבוד מידע והזכות להימחק.

למען הסר כל ספק, היכן שמידע אישי המסופק על ידי לקוח שהוא המעסיק של נושא המידע, מימושם של הזכויות של נושא המידע עשויות להיות באמצעות אותו לקוח כגורם מתווךבנוסף, זכויות נושאי המידע אינן ניתנות למימוש באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הזכויות של העובדים והצוות של פלרם, הזכויות הקנייניות של פלרם והזכויות של צדדים שלישיים. על כן למשל, המלצות, סקירות ביצועים, רשומות והערכות פנימיות, מסמכים ורשומות המכילים מידע קנייני או צורות אחרות של קניין רוחני או מידע עסקי סודי, אינם ניתנים לגישה או למחיקה או לתיקון.

בנוסף, יתכן שלא יהיה ניתן לממש זכויות אלה כאשר הן נוגעות לנתונים שאינם בפורמט מובנה, לדוגמה דואר אלקטרוני, או כאשר חלות החרגות אחרות. כאשר מתקבלת בקשה למחיקת מידע, עדיין ייתכן ויישאר מידע אישי מסוים בגיבויים ובמערכות השונות שלנו עד אשר אלו יימחקו או עד שתהיה היתכנות להסירם.

כאשר עיבודו של מידע אישי ייעשה בכפוף לקבלת הסכמתכם, תהיה לכם הזכות למשוך את הסכמתם, כאשר מימוש זכות זאת לא תשפיע על חוקיות העיבוד שנעשה בטרם משיכת ההסכמה.

אם מכל סיבה, הנכם מעוניינים לשנות, למחוק או לאחזר את המידע האישי שלכם, יתכן שתהיו זכאים לעשות כן על ידי פנייה לפלרם ולקצין הגנת הפרטיות שלנו בכתובת dpo@Palram.com.

לתשומת לבכם כי ייתכן ופלרם תצטרך לנקוט בהליך לזיהוי נושאי המידע המבקש לממש את זכויותיו כאמור לעיל. פלרם עשויה גם לשמור על הפרטים הנוגעים למימוש זכויות נושאי המידע מעין אלו לצורכי הציות והביקורות שלה.

אנא שימו לב כי מידע אישי עשוי להימחק או להישמר באופן אגרגטיבי מבלי שיקושר לגורמים מזהים כלשהם או למידע אישי, על-פי היכולת המסחרית הטכנית. פלרם תהא זכאית להמשיך לעשות שימוש במידע מעין זה.

לנושאי מידע באיחוד האירופי שמורה הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת הפרטיות במדינתם. אם הרשות המפקחת לא תטפל בתלונה, יתכן ששמורה לכם הזכות לקבלת סעד משפטי מתאים.

 

 1. כללי    

קטינים. איננו אוספים ביודעין או משדלים את האיסוף של מידע או נתונים מילדים מתחת לגיל 16, או מרשים ביודעין לילדים מתחת לגיל 16 להירשם לקבלת שירותים מפלרם.

אם הנכם מתחת לגיל 16, אל תרשמו ואל תנסו להירשם לכל שירות של פלרם או לשלוח לפלרם כל מידע על עצמכם. אם נגלה כי אספנו או קיבלנו מידע אישי מקטין מתחת לגיל 16, אנו נמחק מידע אישי זה בהקדם האפשרי ובמידת הסבירות וללא שנישא בכל אחריות בגין כך.

אם הנכם סבורים כי ייתכן ואספנו או קיבלנו מידע אישי מקטין מתחת לגיל 16, אנא פנו אלינו בכתובת: dpo@palram.com, בהקדם האפשרי.

 

 1. שינויים במדיניות פרטיות זו

תנאי מדיניות פרטיות זו יחולו ויסדירו את השימוש שלכם בשירותים, באתרי האינטרנט ובפעילויות שלנו, ולגבי כל מידע הנאסף בקשר אליהם.

פלרם עשויה לתקן או לעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות פרטיות זו זמינה בכתובת: https://www.Palram.com/privacy-policy/.

שינויים במדיניות פרטיות זו תקפים כפי שמצוין בתאריך ה"תוקן לאחרונה" והשימוש המתמשך שלכם בשירותים ובאתרי האינטרנט שלנו מעיד על קבלת מדיניות פרטיות זו על-ידיכם. המדיניות ושיטות העבודה שלנו מתפתחות ומשתפרות כל העת, ואנו נשמח לקבל הצעות לשיפורים, שאלות או הערות לגבי מדיניות זו. אנא פנו אלינו ואנו נעשה כל מאמץ כדי לענות לכם במסגרת זמן סבירה.

שאלות בנושא פרטיות , וכל הבקשות של נושאי המידע, ניתן לשלוח לקצין הגנת הפרטיות שלנו לכתובת dpo@palram.com.