מרכז ספורט המים AQUANATION /רינגווד, אוסטרליה
מרכז ספורט המים AQUANATION /רינגווד, אוסטרליה

מרכז ספורט המים AQUANATION /רינגווד, אוסטרליה

פתח תאורה/מערכת פוליקרבונט מרובה דפנות

פלרם עבדה עם האדריכלים של מרכז ספורט המים Aquanation מאז 2012 ועד להשלמתו בשנת 2015. לקירוי מרכז הספורט נבחרה מערכת סנפל 18מ"מ בצבע לבן אופל דיפיוזר פלוס. במערכת כוללת אפקט פיזור אור כפול לריכוך אור היום הטבעי החודר למבנה, ולצמצום החזרי אור פנימיים של תאורה חשמלית במהלך שעות החשיכה. מערכת לוחות פוליקרבונט מרובה דפנות זו שולבה בפתחי התאורה לצד 3 סוגי גימורי גגות קמורים. כדי לאפשר התקנה מאתגרת זו, סיפקה פלרם מערכת קירוי גגות קמורים מיוחדת עם מסגרת בהזמנה מיוחדת.

מפרטי הפרויקט

  • אתר: רינגווד, אוסטרליה
  • אדריכל: Peddle Thorpe Architects
  • מוצר: מערכת פוליקרבונט מרובה דפנות אדריכלית סנפל®
  • סוג המוצר: White Opal Diffuser Plus 18 מ"מ
  • סוג היישום: פתחי תאורה וקירות מסך
  • שימוש כולל במוצר: 1,600 מ"ר
  • שנת סיום הפרויקט: 2015

מפרטי הפרויקט

Ringwood Aquanation Center - SUNPAL® Multi-Wall PC Panel System from Palram

A brief overview of Palrams SUNPAL® Multi-Wall Polycarbonate Panel System used at the Ringwood Aquanation Center. The Palram Project Support Team provided unique insight and solutions which assisted Peddle Thorp Architects to realize their design vision. [This video is also included as Section 1.42 of Palram's Polycarbonate in Architecture CEU Course, developed with Hanley Wood].

Ringwood Aquanation Center - SUNPAL® Multi-Wall PC Panel System from Palram

The Ins and Outs of this Project

In this edition of Project of the Month, read how Palram provided a winning skylight solution for Melbourne’s newest and most exciting leisure facility.

Read the full PDF
Read the Blog Post

The Ins and Outs of this Project