PALRAM HYG TECHNOLOGY - PALCLAD Pro HELIOS KREFELD CLINICAL CENTER FOR CHILDREN / GERMANY
טכנולוגיית HYG

טכנולוגית HYG™

הגנה אנטי בקטריאלית אקטיבית

חיפוי פי.וי.סי. לקירות המשולב עם טכנולוגית HYG הייחודי של פלרם, פועל באופן אקטיבי להשמדת מושבות חיידקים על פני השטח.

מערכות חיפוי קירות עם טכנולוגיית HYG מהווים סטנדרט חדש של ניקיון ומושלמים למצבים בהם נדרשים תנאי היגיינה מחמירים, ביישומים כגון בתי חולים, מתקני אחסון ועיבוד מזון, מטבחים מוסדיים ועוד.

טכנולוגית חיפוי קירות אנטי בקטריאלית אקטיבית

מערכות החיפוי ההיגייניות של פלרם בטכנולוגיית HYG משלבות יוני כסף, רכיב אנטי בקטריאלי טבעי מוכח, שתוקף באופן אקטיבי חיידקים ומחוללי מחלות על ידי עצירת יכולת ההתרבות שלהם.

יוני הכסף מוטמעים בליבת הלוחות ההיגיינים ועד פני השטח של הלוחות, כך שהתכונות האנטי בקטריאליות נשמרות ללא פגע גם במידה והלוחות נשחקים או נשרטים.

המערכות מתאימות למגוון רחב של יישומים ומסייעות בשמירה על תברואה והיגיינה.

טכנולוגית חיפוי קירות אנטי בקטריאלית אקטיבית

הגנה אנטי בקטריאלית פעילה במוצרי PVC

איך הפעילות האנטי בקטריאלית עובדת?

מערכת לוחות פלקלד™ פרו מותקנת כחיפוי קיר פתוגנים (מחוללי מחלה)באים במגע עם פני השטח של הלוחות יוני כסף המוטמעים בלוח תוקפים את הפתוגנים שטיפה או ניגוב של פני הלוח מסיר את החידקים המתים

בדיקות מעבדה לטכנולוגית HYG

בבדיקות שבדקו התפשטות של מגוון רחב של מחוללי מחלה נפוצים על פני לוחות פלקלד פרו HYG במשך 24 שעות, בטמפרטורה של 37 מעלות צלזיוס וב 90 אחוזי לחות יחסית, נצפתה פעילות אנטימיקרוביאלית גבוהה והשמדה של עד 99.9% ממושבות החידקים.